"Wolna Strefa bez barier – zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim”
realizowany przez Unię Europejską

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

Tytuł projektu

„Wolna Strefa bez barier – zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim”
Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Okres realizacji projektu

01.03.2012- 28.02.2014

 

 

Szczegółowe informacje

Aldona Białek

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"

ul. Karczówkowska 36

25-711 Kielce

tel. 041/ 366 94 02

e-mail: a.bialek@nadziejarodzinie.org.pl

www.nadziejarodzinie.org.pl

Luiza Bolechowska

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Ul. Karczówkowska 36

25-711 Kielce

Tel. 41 366-94-02

e- mail: l.bolechowska@nadziejarodzinie.org.pl