"Wolna Strefa bez barier – zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim”
realizowany przez Unię Europejską

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „Wolna Strefa bez barier – zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim”

 

1. Blok Integracyjny mający na celu podniesienie kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych  w ramach którego przewidziane są:

- wyjazdy i rajdy edukacyjne ;

- biblioterapia;

- warsztaty gospodarstwa domowego;

- warsztaty krawiecko – tkackie;

- warsztaty stolarsko – konserwatorskie;


2. Warsztaty informatyczno – poligraficzne mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych osób niepełnosprawnych.

 

3. Warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe zwiększające zdolności do zatrudnienia m.in. zagadnienia z etyki pracy, autoprezentacja, efektywne zarządzanie czasem.

 

4. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego uczestnika.


5. Warsztaty podnoszące kompetencje społeczne poprzez m.in. nabycie wiedzy nt. umiejętności prawidłowej komunikacji międzyludzkiej.